Skip to main content

Za nami je Posvet Mikromobilnost

V torek, 8. oktobra smo v SRIP ACS+ izvedli posvet o mikro mobilnosti v slovenskih občinah in mestih ter o sprejemanju digitalizacije v mobilnosti pri različnih generacijah slovenske populacije.

S strokovnjaki na področjih mobilnosti, antropologije in predšolske vzgoje smo odprli teme, ki so zelo pomembne za razumevanje in usmerjanje razvoja mobilnosti ter mikromobilnosti v Sloveniji.

Kakšno mobilnost si zaslužijo naši najmlajši, kako si mobilnost predstavljajo šolarji in študenti in kakšno mobilnost zahteva aktivno prebivalstvo, so bile nekatere od ključnih tem.

Kakšno vlogo morajo pri tem odigrati država, lokalne skupnosti, podjetja, vrtci, šole, starši in ostali. Vse skupaj smo združili znotraj okvirov trajnosti, družbeno socialne vzdržnosti, digitalizacije družbe, razvojnih perspektiv in tehnološke dostopnosti rešitev.


Zaključki vseh udeležencev so bili, da je za iskanje pravilnih usmeritev in rešitev potrebno na mobilnost gledati medgeneracijsko ter multidisciplinarno. Zato smo se strinjali da se moramo v takšni in razširjeni obliki še večkrat srečati, če želimo razumeti potrebe in pričakovanja vseh udeležencev ter vseh vrst mobilnosti. 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.