Skip to main content

Izzivi mobilnosti v občinah Vipavske doline

V petek, 18.10.2019 smo v soorganizaciji z občino Ajdovščina organizirali posvet na temo IZZIVOV MOBILNOSTI OBČIN VIPAVSKE DOLINE. Posveta so se udeležili župani in predstavniki občinskih uprav mestne občine Nova Gorica, občine Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Renče Vogrsko in Šempeter Vrtojba.


Občine so izpostavile ključne probleme v mobilnosti s katerimi se srečujejo v okviru migracij prebivalstva, staranja prebivalstva, izvajanjem javnega potniškega prometa ter ustvarjanju privlačnega okolja za turizem in gospodarstvo.

Z vsemi udeleženimi smo se strinjali, da je mobilnost kompleksna vsebina, ki je podvržena konstantnim spremembam na infrastrukturi in poslovnih modelih mobilnosti ter predstavlja velik izziv in stroške za občine. Z regijskim sodelovanjem teritorialno povezanih občin in s pomočjo partnerstev za mobilnost bo te izzive lažje nagovoriti in poiskati primerne rešitve.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.