Skip to main content

Udeležili smo se informativne delavnice o novem Skladu za inovacije

Danes je na MIZŠ potekala informativna delavnica o Novem skladu za inovacije, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor ter DG Climate Action.

Predstavnikom ministrstev, razvojno raziskovalnih inštitucij ter evropske komisije smo na njej predstavili članstvo ter aktivnosti SRIP ACS+ in partnerstva EDISON.

Sklad za inovacije EU, ki ga oblikuje DG Climate Action, bo imel v prihodnjih 10 letih na voljo 10 mrd € sredstev, ki jih bo razpisoval za investicije v pilotne in komercialne projekte za doseganje cilja brezogljične družbe v EU do 2050.

Zelo pomembno področje pri doseganju tega cilja je med drugimi tudi transformacija in oblikovanje trajnostne zelene mobilnosti, kar je domena aktivnosti, ki jih s člani vodimo v SRIP ACS+ in partnerstvu EDISON. Predstavljena so bila orodja in kriteriji, ki jih bo razpisovalec uporabljal pri ocenjevanju in financiranju prijavljenih projektov. Prvi razpisi naj bi bili objavljeni že v sredini leta 2020.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, evokb/qpemftojlAbdt.hj{/tj 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.