Skip to main content

SRIP ACS+

Naziv projekta

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju Mobilnosti SRIP ACS+

Akronim

SRIP ACS+

Opis operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti

Številka pogodbe

2130-17-090100

Namen operacije SRIP ACS+ bo z zagotavljanjem nematerialnih storitev povezovanje na področju RRI prispevali k uspešnejšemu in ambicioznejšemu prodoru slovenskega gospodarstva na področju mobilnosti na globalne trge in tako neposredno prispevali k ciljem Strategije pametne specializacije Slovenije.

Finančna podpora

        

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Trajanje

15.11.2017 – 30.09.2022

Cilji in rezultati operacije

Ključni cilji SRIP ACS+ kot podporne inštitucije so: vzpostaviti Vzpostaviti kreativno in vzpodbudno okolje za vse člane in širše, Prepoznavati ključne in pomembne spremembe v strategijah razvoja področja mobilnosti z namenom učinkovitega prilagajanja strategij razvoja članov SRIP, Izvajati aktivnosti, ki v največji možni meri podpirajo potrebe članov pri njihovem razvoju, Stalno nadgrajevati in prilagajati storitve pisarne SRIP potrebam članov, Nuditi odlično podporo partnerstvu EDISON pri uveljavljanju Slovenije kot referenčne države na področju zelene mobilnosti.

Ključni cilji članov in partnerstva SRIP ACS+ kot celote so: Vzpostaviti in nadgraditi kulturo mreženja in kulturo odprtega inoviranja pri partnerjih, Prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov k razvoju zahtevnejših in kompleksnejših energetsko učinkovitih produktov z višjo dodano vrednostjo, Okrepitev statusa slovenskih proizvajalcev kot predrazvojnih dobaviteljev, Dvig dodane vrednosti podjetij za 20%.

Status projekta

teče

Partnerji

Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije

Spletna stran

/

***

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, T: 01 2361 735, E: dunja.podlesnik@acs-giz.si