Posvet DS CCAM SRIA

ERTAC - European Road Transport Research Advisory Council je organiziral prvi krog pogovorov zainteresiranih deležnikov SRIA - Strategic Research & Innovation Agenda, izhajajoč iz priporočil evropskega partnerstva na področju CCAM - Connected, Cooperative and Automated Mobility. Drugi krog pogovorov v organizaciji ERTRAC bo potekal od 16. do 18. junija 2020. 


Vabimo vas, da se nam pridružite na Posvetu o usklajenem nastopu slovenskih partnerjev, ki ga bomo izvedli v četrtek, 4. junija 2020 ob 13 uri na lokaciji Gostilne in restavracije ANGEL (Mercator Hipermarket Šiška)

Namen posveta je prirpaviti slovenska stališča do dokumenta SRIA, ki bo identificiral okviren spekter aktivnosti partnerstva, predvidene merljive rezultate, produkte in mejnike projekta v začrtani časovnici 2021-2027. 

Vašo prisotnost sporočite na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si 

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

 

Nazaj