USPEŠEN STRATEŠKI POSVET O SLOVENSKI STRATEGIJI UVAJANJA ALTERNATIVNIH GORIV V MOBILNOST

V petek 27.11.2020 smo s člani SRIP ACS+ izvedli spletni posvet o strategiji RS pri uvajanju alternativnih goriv v mobilnost. S predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, predstavniki znanstevno raziskovalne sfere ter predstavniki mobilnosti in energetike smo se pogovarjali o nujnosti medsektorskega sodelovanja ter opiranju odločitev države na raziskave ter izračune znanosti in stroke. Predstavniki mobilnosti in energetike so predstavili nekatere vsebine in produkte, ki so že pripravljeni za prehod od fosilnih na alternativna goriva. Množičen prehod mobilnosti na alternativna goriva pa je potrebno ustrezno vzpodbuditi tudi s finančnimi in normativnimi ukrepi države in Evropske unije. Vsi govorci in udeleženci so se strinjali, da za doseganje ostrih ciljev mednarodne skupnosti na okoljskem in energetskem področju potrebujemo jasno strategijo države in da bo potrebno razpravo med deležniki nujno čimprej nadaljevati.

Vsem govorcem in udeležencem se iskreno zahvaljujemo za njihov aktiven prispevek k dogodku ter sodelovanje na posvetu in vas hkrati vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje.

 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Darko Levičar, 01/ 236 17 35, darko.levičar@acs-giz.si

Nazaj