Skip to main content

Dogodki

  Dvorana Viharnica, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

SRIP ACS+ VABI: Srečanje partnerjev EDISON

Prvo srečanje partnerjev pobude EDISON smo izvedli na ljubljanskem Nebotičniku in je bil namenjen predstavitvi aktivnosti in predvsem druženju vas, partnerjev. Od srečanja, ki smo ga izvedli v maju 2018 je partnerstvo EDISON in SRIP ACS+ medse sprejelo kar nekaj novih članov, realiziranih pa je bilo več odmevnih projektov na področju zelene mobilnosti. Naj omenimo le nekatere, pri katerih je imelo partnerstvo EDISON aktivno vlogo in vas bomo z njimi podrobneje seznanili: Mobilnost v slovenskih občinah (izvedba na MOS-u), Razstava mobilnosti (izvedba na GZS), Rotalab - prvo podjetje za inženiring zelene mobilnosti, EDISON WINCI – uspešno oddana prijava na javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« in drugi.