Contact

GIZ ACS, Automotive cluster of Slovenia
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
tel.: 01 236 17 35

Management:

Tanja Mohorič, managing director
tanja.mohoric@acs-giz.si

Project office:

Dunja Podlesnik, head of office
dunja.podlesnik@acs-giz.si 

Mateja Šturm, administration
mateja.sturm@acs-giz.si  

Darko Levičar, project coordinator, coordinator of EDISON partnership
darko.levicar@acs-giz.si