Aktivnosti ACS v podporo Strategiji pametne specializacije Slovenije - delavnica za identifikacijo projektov

V četrtek, 3.11. ob 9 uri organiziramo delavnico za identifikacijo skupnih projektov članov ACS


V septembru 2015 sprejeta Strategija pametne specializacije Slovenije - S4 opredeljuje tri prednostna področja ter več programskih podpodročij, znotraj katerih so tudi področja prioritet članov ACS.

ACS je v imenu članov oddal 3 pobude in sicer ACS4GREEN na področju mobilnosti, ACS4LIGHT na področju materialov in in ACS4ICOMP na področju pametnih tovarn. Vsi ključni povdarki iz pobud so vključeni v cilje in prioritetna področja Strategije pametne specializacije Slovenije.

SPS opredeljuje raznovrstne ukrepe v podporo raziskavam, razvoju in inovacijam, krepitvi človeških virov in spodbujanja podjetništva in inovacij, hkrati pa tudi krovnim ukrepom na ravni področij uporabe, med katere spadajo tudi strateška razvojna partnerstva. Gre za finančne spodbude v podporo:

  • izvajanju raziskovalno razvojnih projektov (po definiciji Technology Readiness Level (TRL))
   • od koncepta do prototipa TRL (3-6),
   • od prototipa do trga TRL (6-9),
  • razvojno investicijskih naložbam,
  • krepitvi inovacijskih mrež in verig vrednosti,
  • krepitvi kompetenc, znanj in (ne)tehnoloških inovacij.

Ker bodo predvidoma že konec novembra objavljeni prvi razpisi, bomo 3.11.2015 ob 9h na GZS, Dimičeva 13, Ljubljani v dvorani E v medetaži organizirali delavnico za identifikacijo skupnih projektov članov ACS. Pričakujemo razvojno raziskovalne razpise, ki bodo so-financirali stroške dela, materiala, storitev, investicij v opremo ali tudi postavitev demonstracijskih postavitev.

Predvideni dnevni red:

ura

 

 

8:30 – 9:00

Zbiranje udeležencev

 

9:00 – 10:00

Cilji SPS na ključnih področjih članov ACS

Kratka predstavitev napovedanih razpisov

 

10:00 – 11:00

Delo po skupinah

Komponente in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem

Delo po skupinah

Sistemi in komponente za varnost in udobje (notranja in zunanja oprema)

11:00 – 12:00

Delo po skupinah

Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije

Delo po skupinah

Kovinski materiali za avtomobilsko industrijo

12:00 – 13:00

Delo po skupinah

Pametne tovarne

Delo po skupinah

Nekovinski materiali za avtomobilsko industrijo (polimeri, kompoziti)

13:00 – 13:10

Zaključek srečanja

 

 

Prosim da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov dusan.busen@acs-giz.si do 2.11.2015 do 14,00. Pri prijavi tudi napišite v katerih delovnih skupinah bo vaše podjetje sodelovalo.

***

Dodatne informacije: GIZ ACS, Dušan Bušen, dusan.busen@acs-giz.si

 

Nazaj