Dogodki

VABIMO! BREZPLAČNO E-STROKOVNO SREČANJE: ZAGOTAVLJANJE ZAHTEVANE INFORMACIJSKE VARNOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - SISTEM UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ PO ZAHTEVAT NOVE IZDAJE TISAX VDA IS 6.0

06. 02. 2024 -

V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, podjetja izmenjujejo ogromno INFORMACIJ OBČUTLJIVE NARAVE, ki  jih je potrebno ZAŠČITITI pred krajo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom in spreminjanjem. INFORMACIJSKA VARNOST zato postaja eden ključnih DEJAVNIKOV KONKURENČNOSTI in celo že ODLOČILEN dejavnik pri odločanju kupcev za določenega dobavitelja.

-

SIQ JANUARSKA IZOBRAŽEVANJA