SRIP ACS+ STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO NA PODROČJU MOBILNOSTI

SRIP ACS+ Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti združuje člane dveh združenj, Gospodarsko interesnega združenja ACS Slovenski avtomobilski grozd in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20% k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17%. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Letno iz avtomobilske industrije izhaja več kot 25% vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije. 

ACS - Industrijsko okolje in standardi

ACS je gospodarsko interesno združenje slovenskih dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil. Povezali so se v grozd za krepitev svoje konkurenčne sposobnosti in povečevanje dodane vrednosti. GIZ ACS je osrednja komunikacijska točka avtomobilskega grozda, podprta z infrastrukturo. ACS podpira svoje člane pri vključevanju v svetovno industrijo motornih vozil s skupno promocijo in z izdelki višje tehnološke zahtevnosti. V ta namen pospešuje učinkovitost poslovanja članov z ustreznimi raziskavami in povezovanjem s strokovnimi razvojnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini.

ACS povezuje v svoji mreži proizvajalce avtomobilskih komponent v razviti slovenski kovinski, elektro in elektronski, strojni, metalurški, gumarski, kemijski in tekstilni industriji. Kot tudi v industriji transportnih sredstev ter izvajalce raziskovalnih, razvojnih, proizvodnih in drugih storitev, ki razvijajo in proizvajajo izdelke in izvajajo storitve za avtomobilsko industrijo.

Slovenska avtomobilska in avtomobilska dobaviteljska industrija je tradicionalno izvozno intenzivna in deluje danes po, v EU in na globalnem trgu priznanih, avtomobilskih standardih, kot so QS 9000, VDA, EAQF in IATF 16949.

ACS - Aktivnosti

  • ACS razvija in vzdržuje komunikacije med člani, ki proizvajajo komponente, module in sisteme za prvogradnjo osebnih, gospodarskih in specialnih motornih vozil ter za poprodajne aktivnosti.
  • ACS vzpodbuja raziskave in razvoj kompleksnejših izdelkov in sistemov z višjo dodano vrednostjo.
  • ACS povezuje tudi člane, ki so pomembni dobavitelji strojev, orodij, izvajalci raziskovalnih, razvojnih, proizvodnih, logističnih in drugih storitev avtomobilski dobaviteljski in avtomobilski industriji.
  • ACS pospešuje skupno delovanje članov za izboljšanje njihovih izdelkov in za izboljšanje poslovanja na področjih razvoja, proizvodnje in kakovosti ter za doseganje poslovne odličnosti.
  • ACS zbira informacije o dogajanjih v industriji motornih vozil in v dobaviteljski avtomobilski dejavnosti ter jih posreduje članom.
  • ACS vzpostavlja, razvija in vzdržuje informacijsko, izobraževalno, raziskovalno razvojno in drugo infrastrukturo za potrebe članov.
  • ACS zastopa interese članov in promovira njihovo dejavnost doma in v tujini, še posebej pri proizvajalcih motornih vozil.
  • ACS spremlja sistemska, pravna in ekonomska vprašanja dejavnosti ter predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje ekonomskega okolja ter za prilagajanje članov stalnim razvojnim izzivom avtomobilske industrije.    

Logistika in transport zavzemata pomembno mesto v evropski in slovenski ekonomiji. Področje ima velik vpliv na rast in zaposlovanje, saj v Evropi zaposluje neposredno okoli 11 milijonov oz. 5% celotne evropske delovne sile, več kot polovica teh pa je zaposlena v cestnem transportu, še dodatne četrtina pa v podpornih dejavnostih. S skoraj 550 milijardami bruto dodane vrednosti predstavlja področje približno 5% bruto domačega proizvoda v Evropi. Učinkoviti prometni sistemi so temelj za sposobnost evropskih podjetij, da tekmujejo na globalnem trgu. Logistika, ki zajema tako prevoz kot skladiščenje, predstavlja 10-15% stroškov končnega izdelka za evropska podjetja. 

ZP - prepoznaven in prodoren zastopnik interesov svojih članov

ZDRUŽENJE ZA PROMET pri Gospodarsko zbornici Slovenije je prepoznaven in prodoren zastopnik interesov svojih članov. V vseh letih delovanja krepi ugled in zagotavlja dolgoročno uspešno izpolnjevanje pričakovanj članov. Pospešeno delovanje in lobiranje za odpravo številnih administrativnih ovir in reševanje nakopičenih problemov na širokem področju logističnih storitev, vseh vrst transporta, prevoza potnikov in tehničnih pregledov, ki zavirajo razvoj podjetij v panogi transporta in logistike so danes glavni strateški cilji združenja.