Pravna obvestila

Copyright © GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, so last podjetja GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd.

GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.