POSVET O PRENOVI STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA GREMO 2030 IN OBLIKOVANJU NOVIH SKUPNIH PROJEKTOV PARTNERSTVA 2025/2026

Dva projekta, e-MOTION in i-MOTION konzorcijev, oblikovanih v okviru Misije GREMO sta v izvajanju, dva projekta, BATMAN in LIGHTWEIGHT sta v fazi ocenjevanja in v kratkem pričakujemo njuno odobritev. Seveda pa z delom nadaljujemo, želimo pripraviti nove skupne projekte sofinanciranja, za kar pa potrebujemo jasno opredeljene raziskovalno-razvojne vsebine.


Zato vas vabimo na Posvet o prenovi Strateškega načrta razvoja GREMO 2030 in oblikovanju novih skupnih projektov partnerstva 2025/2026 v ponedeljek, 15. julija 2024 ob 12.30 uri v podjetju Lotrič Meroslovje, Češnjica 48, Železniki.

Na posvetu se želimo pogovoriti z vami o nadgradnji Strateškega načrta razvoja. Pogledali bomo tudi predloge za sofinanciranje investicij v raziskovalno-razvojno opremo. Na podlagi nadgradnje priloženega Strateškega načrta razvoja GREMO 2030 želimo oblikovali predloge za nove skupne projekte v okviru Misije GREMO, za katere bomo iskali vire sofinanciranja.

PROGRAM POSVETA

12.30 – 13.00

Registracija udeležencev in prigrizek za začetek

PROGRAM POSVETA

13.00 – 13.10

Pozdrav gostitelja in predstavitev ciljev posveta

Maja Lotrič, Tanja Mohorič, SRIP ACS+

13.10 – 13.30

Vpliv sofinanciranja projektov na poslovanje podjetij

Tanja Mohorič, SRIP ACS+

13.30 – 13.45

Oris potreb po tesnejšem povezovanju znanosti in gospodarstva

prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

13.45 - 14.15

Pregled vsebin Strateškega načrta razvoja GREMO 2030

prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

14.15 – 14.45

Razprava o potrebnih dopolnitvah Strateškega načrta razvoja GREMO 2030

14.45 – 15.00

Odmor za kavo

15.00 – 15.10

Pregled potreb članov SRIP ACS+ po novi raziskovalno-razvojni opremi

Rok Ban, SRIP ACS+

15.10 – 15.20

Pregled Akcijskega načrta 2023/2024

Rok Ban, SRIP ACS+

15.20 – 16.00

Razprava in oblikovanje predlogov za posodobljen Akcijski načrt 2025/2026

16.00

Zaključek in druženje ter ogled Lotrič Meroslovja

Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na: dunja.podlesnik@acs-giz.si. Vašo prisotnost na posvetu sporočite najkasneje do četrtka, 11.7.2024.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj