SRIP ACS+ NAPOVEDUJE: Dan orodjarstva 2018

Dan orodjarstva je napomebnejši strokovni dogodek slovenske orodjarske in avtomobilske industrije. Letošnji dogodek povezuje člane SRIP ACS+, SRIP ToP in člane orodjarskega združenja TECOS.


Na prvem skupnem dogodku se bodo srečali tako slovenski orodjarji kot uporabniki orodij iz avtomobilske industrije ter skupaj interaktivno preverili, kako lahko s konceptom Industrije 4.0 podprejo sodelovanje med orodjarji in uporabniki orodij (vpeljava avtomatizacije in robotizacije v orodja, združevanja orodij in strojev, monitoring kakovosti izdelkov …).

Druženje bo tudi pomembna priložnost za iskanje novih poslovnih povezav in partnerjev, saj bo vsem udeležencem na voljo B2B srečanje s potencialnimi dobavitelji oz. kupci njihovih storitev. Poleg slovenskih pričakujemo udeležence iz vse Evrope.

Predvidena agenda:

9.00 – 9.30     Registracija udeležencev
9.30 – 9.35     Uvodni pozdrav
9.35 – 10.35   Interaktivna delavnica Kako lahko s konceptom Industrija 4.0 podpremo sodelovanje med orodjarji in uporabniki orodij?
(vpeljava avtomatizacije in robotizacije ter povezovanje strojev z orodji)
10.40 – 12.40  B2B srečanje udeležencev
12.40 – 13.40  Odmor s kavo in prigrizki
13.40 – 14.40  Delavnica Razvoj kadrov na področju orodjarstva in avtomobilske industrije
14.40 – 15.00  Diskusija
po 15.00          Pogostitev z druženjem

Srečanje je namenjeno članom združenja TECOS, članom SRIP ACS+ in SRIP ToP ter članom Kompetenčnega centra KOR, zanje je udeležba brezplačna.

Za vse dodatne informacije o Dnevu orodjarstva je na voljo dr. Aleš Hančič na e-naslovu ales.hancic@tecos.si,

Prijavite se lahko na PRIJAVA.

Za podporo pri prijavnem postoku je kontaktna oseba Špela Bordon na e-naslovu spela.bordon@tecos.si.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj