SRIP ACS+ Vabi na Predstavitev programov financiranja SID banke

SID banka je v sredini septembra objavila nove programe financiranja za mala in srednja podjetja.


Za člane SRIP ACS+ organiziramo predstavitev programov financiranja za mala in srednja podjetja in možnost individualnega pogovora s predstavniki SID banke. 

Predstavljeni bodo naslednji programi:

- financiranje MSP (MSP 8) https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-msp-8 in

- Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1) https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-1  

Predstavitev bo v petek, 28.9.2018 ob 11 uri na naslovu Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana D, medetaža.

Parkiranje je za udeležence urejeno v garaži GZS (do zasedbe prostih parkirnih mest). 

Vaše prijave pričakujemo do vljučno srede, 26.9.2018 do 12 ure na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si.

 

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj