SRIP ACS+ VABI: Posvet "Boljša prodaja - izziv, ki si ga vsi delimo!"

Robi Rodman, gost na dogodku, na podlagi lastnih izkušenj in razmišljanj skupaj z vami odpira vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem vsakdanjem delu, vzpodbuja razmisleke o novih pristopih in pomaga oblikovati učinkovit prodajni načrt ter uspešna dolgoročna poslovna partnerstva. Pri tem opozarja na potrebo po jasno opredeljenem prodajnem procesu ter jasnem zavedanju o konkurenčnih prednostih izdelka ali storitve. Skupaj z vami bomo oblikovali prve zasnove načrtov, prodajnih procesov in konceptov nastopa na trgu. Druženje in izmenjava izkušenj bo dodatno obogatilo informacije in nova znanja, pridobljena na srečanju. Vljudno vabljeni!


PROGRAM

12.00
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV IN KAVA ZA ZAČETEK

12.15
POZDRAV IN KAVA ZA ZAČETEK
Tanja Mohorič

12.30
PRODAJNI KAŽIPOT

  •  izpostavitev koristi prodajnih produktov
  • opredeljevanje novih potencialnih strank
  • prehitevanje konkurence
  • optimizacija prodajnega procesa

Robi Rodman

12.50
IZZIVI PRODAJE V DOBI DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Razprava udeležencev

13.50
ZAKLJUČKI IN NADALJNJI KORAKI

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj