SRIP ACS+ VABI: Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0

-

Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0│ 17. in 18. junij 2024

Izvajalec: SIQ Ljubljana, mag. Janez Bauer

Lokacija in termin izvedbe: 17. in 18. junij 2024 (dvodnevno izobraževanje)
fizična izvedba (Ljubljana), SIQ

Namen:

Namen tečaja je usposobiti presojevalce za učinkovito izvajanje notranjih presoj upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0. Ta v večih kontrolah, na primer 1.5.2 in 5.2.6, določa, da mora organizacija izvajati presoje sistemov in storitev na podlagi upoštevanja vseh informacijskih tveganj. Le organizacije, ki imajo vpeljane ustrezne varnostne mehanizme in katerih zaposleni imajo ustrezna znanja in dokazljivo stopnjo kompetenc, svojim naročnikom zagotavljajo, da bodo njihove zahteve po kakovosti in informacijski varnosti izpolnjene.

Ciljna skupina:  

•    predstavniki vodstva za sisteme vodenja,
•    odgovorne osebe za sistem vodenja upravljanja informacij v avtomobilski industriji,
•    informatiki, odgovornim za informacijsko varnost v avtomobilski industriji,
•    vsi, ki bi radi pridobili znanje s področja presojanja s poudarkom na zahtevah TISAX®  VDA ISA 6.0.

Vsebina izobraževanja in program:   

•    standardi in načela sistemov upravljanja varovanja informacij,
•    struktura, vsebina in zahteve TISAX®  VDA ISA 6.0 – kratek pregled,
•    razlike in povezave med ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 in TISAX®  VDA ISA 6.0.,
•    struktura, vsebina in zahteve TISAX®  VDA ISA 6.0: ravni zrelosti, ravni zahtev, zahteve za informacijsko varnost, zaščito prototipov in varovanje podatkov,
•    notranja presoja kot orodje preverjanja skladnosti sistema: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje,
•    cilji, uspešnost in učinkovitost notranje presoje,
•    kompetence notranjih presojevalcev,
•    študija primera in simulacija notranje presoje,
•    pisni preizkus znanja.

Način dela:    

•    tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo presoje.
•    udeleženci ob zaključku opravljajo pisni preizkus znanja.
•    pri delu se uporablja TISAX® VDA ISA 6.0, ki ga udeleženci prejmejo pred začetkom tečaja.

Trajanje: 2 dni (14šolskih ur), od 9h do 15h

Cena na osebo:

Cena na udeleženca znaša: 395€ + 22% ddv
V ceno so všteti vsi stroški izvedbe.

POSEBNA UGODNOST ZA ČLANE

Člani SRIP ACS+ lahko izjemoma uveljavljate poseben 16% popust. Ob prijavi napišite v opombe član SRIP ACS+.


PRIJAVA NA POVEZAVI: https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/tecaj-za-notranje-presojevalce-sistema-upravljanja-varovanja-informacij-po-zahtevah-tisax-vda-isa-60/TEAJZA5i5j/

 

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Mateja Šturm, 01/236 17 35, mateja.sturm@acs-giz.si

Nazaj