SRIP ACS+ VABI: Zelena mobilnost v slovenskih občinah

V okviru otvoritvenega dne, 11. septembra 2018, bomo SRIP ACS+ v sodelovanju s Celjskim sejmom d.d. pripravili konferenco na temo ZELENE MOBILNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH namenjeno županom in drugim predstavnikom lokalnih skupnosti.


Razvoj novih tehnologij, predvsem pa zahteve po zniževanju škodljivih izpustov vodijo k pomembnemu razmisleku o tem, kako in s kakšnimi ukrepi se države in lokalne skupnosti lotevajo snovanja strategij, reševanja problematike in konkretnih projektov uvajanja rešitev zelene mobilnosti.
Vprašanj je veliko, veliko je tudi že rešitev, ki nakazujejo, da lahko Slovenijo premišljeno in učinkovito umestimo na zemljevid Evrope kot referenčno državo zelene mobilnosti.

PROGRAM:

13.00    Uvod v posvet; Tanja Mohorič, SRIP ACS+
             Uvodni pozdrav; Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
             Uvodni pozdrav predstavnika vlade RS

13.15    Slovenija, referenčna država zelene mobilnosti, Rotary in EDISON; Iztok     Seljak, Rotary Slovenija

13.30    Kako doseči globalne cilje zniževanja škodljivih emisij do 2050;
Stephan Neugebauer, ERTRAC, BMW

14.00    Vloga mest v zeleni mobilnosti; Karen Vancluysen, POLIS

14.30    Strategija Slovenije za podporo zeleni mobilnosti; Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo

14.45    Partnerstvo EDISON, povezovanje partnerjev za zeleno mobilnost; Darko Levičar, SRIP ACS+

15.00    •    Predstavitev načrta na področju uvajanja zelene mobilnosti; Občina Novo mesto
             •    Predstavitev korakov proti učinkovitejši izgradnji polnilne infrastrukture za električna vozila; Elektro Ljubljana
             •    Predstavitev poslovnega modela SOPOTNIKI; Zavod Sopotniki

15.45    Druženje ob prigrizku ter predstavitev električnih vozil BMW in Renault Nissan v partnerstvu s Petrolom.

Druženje in izmenjava izkušenj bo dodatno obogatilo informacije in nova znanja, pridobljena na srečanju.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 10.9.2018 do 10 ure na naslov: dunja.podlesnik@acs-giz.si

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj