VABILO! Posvet o zakonodajnih podlagah za izvajanje in testiranje avtonomne vožnje v Sloveniji

Vabimo vas na posvet o zakonodajnih podlagah za izvajanje in testiranje avtonomne vožnje v Sloveniji, ki bo v petek, 13. septembra 2019 ob 10 uri v Poslovni oazi GZS.


Testiranja in prvi komercialni primeri rabe avtonomnih vozil se že intenzivno odvijajo na cestah in ulicah evropskih držav. Tudi Slovenija se pospešeno pripravlja na prve resnejše primere testiranja in demonstracije uporabe avtonomnih vozil izven zavarovanih industrijskih območij. Za potrebe testiranja in uvajanja avtonomne vožnje na javnih površinah pa je nujno potrebno sprejeti ustrezne zakonske podlage in podzakonske predpise. Menimo, da je komunikacija in izmenjava stališč med strokovnjaki različnih področij ključna za kakovost in življenjskost regulative.

Zato v sodelovanju z Direktoratom za trajnostno mobilnost in prometno politiko Ministrstva za infrastrukturo organiziramo

POSVET o zakonodajnih podlagah za izvajanje in testiranje avtonomne vožnje v Sloveniji, kjer se bo srečala ožja skupina strokovnjakov na področju ter predstavnikov pristojnih ministrstev z namenom izmenjave informacij, pričakovanj in pogledov na razvoj regulative s področja avtonomne vožnje v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj