VABILO! PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI GZS ZA PODPORO ENERGETSKI PRIHODNOSTI SLOVENSKE INDUSTRIJE

Vabimo vas na spletni dogodek Predstavitev aktivnosti GZS za podporo energetski prihodnosti slovenske industrije, ki bo v torek, 18. oktobra 2022 preko spletne platforme Webex. 


Energetska prihodnost slovenske industrije je na veliki prelomnici. Vse sile pomembnejših akterjev so usmerjene v zagotovitev čim boljše podpore gospodarstvu na področju zagotavljanja vzdržnih cen. Gospodarska zbornica Slovenije kot glavna predstavnica gospodarstva je aktivna sogovornica Vladi RS pri pripravljanju najučinkovitejših ukrepov za blažitev trenutnega stanja cen energentov kot blažitev morebitnih posledic visokih cen v prihodnosti. 

PROGRAM:

11:00 – 11:30 Predstavitev aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije na področju oblikovanj ukrepov v podporo gospodarstvu v povezavi z visokimi cenami energentov, 
Vesna Nahtigal, izvršna direktorica za industrijsko politiko GZS

11:30 – 12:00 Razprava


Dogodek je za člane SRIP ACS+ brezplačen, prijava pa je obvezna.

PRIJAVA 

Povezavo na spletno srečanje boste prejeli dan pred dogodkom.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Mateja Šturm, 01/ 236 17 35, mateja.sturm@acs-giz.si

Nazaj