VABIMO! Posvet Kompetentni kadri, kompetenčna prednost slovenske avtomobilske industrije

Za kompetenčnost slovenskega gospodarstva so poleg vzpodbudnega podpornega okolja, investicij v raziskovalno razvojno opremo in tesnega povezovanja znanosti z gospodarstvom najpomembnejši motivirani in visoko usposobljeni kadri.


Kako take kadre vzgojiti, zaposliti in jih motivirati za nadaljnjo strokovno in osebnostno rast je pomembno vprašanje, ki ob hitrem razvoju tehnologij in poslovnih modelov prihaja do izraza vedno močneje, na pomanjkanje kadrov pa še dodatno vplivajo demografske spremembe, odpiranje trgov in globalizacija.


Ker se slovenska avtomobilska industrija na globalnem trgu srečuje z izjemno prodornimi konkurenti in vse zahtevnejšimi kupci, je vprašanje kadrov še posebej pereče in je opredeljeno kot strateška vsebina nadaljnjega razvoja avtomobilske industrije.

PROGRAM POSVETA

10.15 – 10.30 Registracija udeležencev

10.30 – 11.00 Uvodni pozdrav in predstavitev pričakovanj industrije - Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+

11.00 – 12.00 Predstavitev dobrih praks izobraževalnih inštitucij – Fakulteta za strojništvo Ljubljana, UL, Šolski center Škofja Loka, Zavod 404, Vzorčno mesto Velenje

12.00 – 13.00 Razprava in dogovor o nadaljnjih korakih

Na posvetu želimo nasloviti to problematiko, vzpostaviti konstruktiven dialog med udeleženci in odpreti razmišljanja o novih rešitvah in modelih za razvoj mladih, ki bodo v slovenskem okolju našli odlične priložnosti za svoj strokovni razvoj.

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

srip Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj