ANALIZA PODATKOV O PRODAJI ZA PRVE 4 MESECE LETA 2022

Svetovna prodaja lahkih vozil je v prvih 4 mesecih leta 2022 padla za 14,6 %
Objavljeno v torek, 7. junija 2022

- Svetovna prodaja lahkih vozil (osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil) je v prvih 4 mesecih leta 2022 upadla za 14,6 % v primerjavi s prvimi 4 meseci leta 2021. Vendar se je v primerjavi s prvimi 4 meseci leta 2020 povečala za 15 %. (na katero so vplivala številna zaprtja tovarn v kontekstu COVID-a). Globalna prodaja je upadla za 18 % v primerjavi s prvimi 4 meseci leta 2019 in za 23 % v primerjavi s prvimi 4 meseci leta 2018. Obseg avtomobilske proizvodnje je sledil istemu trendu.

- Vrzel, ki je bila januarja in februarja 2022 zelo majhna v primerjavi z januarjem in februarjem 2021, se je od marca 2022 v primerjavi z marcem 2021 nenadoma in močno povečala zaradi posledic ukrajinskega konflikta v smislu dobave delov in zaskrbljenosti evropskih kupcev. Vrzel med aprilom 2022 in aprilom 2021 se je še povečala, saj je bila poleg ukrajinske krize v kitajskih mestih, kot je Šanghaj, odrejena nova blokada, s posledicami, da so aprila 2022 povpraševanje kitajskega trga razdelili na dva dela.

- Zdi se, da je upad prodaje najbolj prizadel kategorijo lahkih gospodarskih vozil (LUV), saj je ta upad v prvih 4 mesecih leta 2022 dosegel 23,5 % v primerjavi s prvimi 4 meseci 2021, medtem ko je bil padec le 12,2 % v kategorijo osebnih vozil.
Zato je padec prodaje LUV dosegel -10,4 % na Japonskem, -18,3 % v Braziliji, -19,4 % v ZDA, -19,7 % v Indiji, -23,9 % v Evropi in - 39,7 % na Kitajskem. Padec prodaje LUV je splošen in zdi se, da predvideva splošnejši upad svetovne trgovine, pri čemer bi bila vojna v Ukrajini le prva oprijemljiva manifestacija.

Vir: INOVEV

Nazaj