ARENA TRA2024 O PRIHODNOST PROMETA IN MOBILNOSTI

Od ponedeljka, 15., do četrtka, 18. aprila, bo v Dublinu na Irskem potekala mednarodna Arena za prometne raziskave TRA2024. Štiridnevna strokovna razprava je primerna za vse, ki jih zanima prihodnost prometa, namenjena pa je reševanju prihodnjih izzivov in priložnosti ter spodbujanju trajnostne in vključujoče mobilnosti.

Arena TRA2024 združuje posameznike in organizacije v skupnem iskanju znanja in inovacij na področju prometa in mobilnosti. Pri tem spodbuja razprave in povezovanje za iskanje idej, rešitev in inovativnih prebojev. Širok nabor predstavitev, delavnic in razprav, od varnega in vključujočega prevoza ter trajnostne mobilnosti v mestih in na podeželju do vrhunskega tehnološkega napredka in sodelovalne digitalizacije bo odprl širok spekter vprašanj, ki opredeljujejo prometno krajino v cestni, železniški, letalski, vodni in medlogistični industriji. Prav izmenjava različnih pogledov, izkušenj in spoznanj je zato v središču tega, kar Areno TRA2024 naredi učinkovito.

Več o programu si preberite na spletni strani TRA Dublin 2024.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki