AVTOMOBILSKI DOBAVITELJI NEKOLIKO BOLJ DOBIČKONOSNI, POTREBNE NALOŽBE PA ŠE VEDNO OGROŽENE

Dvoletna raziskava Evropskega združenja avtomobilskih dobaviteljev CLEPA in globalne svetovalne družbe McKinsey razkriva, da imajo avtomobilski dobavitelji v EU-ju mešane splošne obete glede razvoja panoge. Skoraj 40 odstotkov vprašanih ima namreč negativno perspektivo, dobrih 30 odstotkov pa pozitivno. Kljub temu jih skoraj polovica v prihodnje pričakuje rast prihodkov.

Po raziskavi, v kateri je sodelovalo več kot 150 podjetij, polovica vprašanih v prihodnje pričakuje nizke dobičke ali celo izgubo. 43 odstotkov avtomobilskih dobaviteljev je zaskrbljenih zaradi konkurenčnosti Evropske unije, 41 odstotkov pa je prepričanih, da druge regije pri uvajanju novih tehnologij na trg napredujejo hitreje kot Unija.

Kljub pomislekom so evropski avtomobilski dobavitelji še vedno usmerjeni v prihodnji razvoj. 21 odstotkov vprašanih še vedno daje prednost naložbam, ki bodo omogočale njihovo rast, 44 odstotkov pa uravnoteženemu pristopu k zmanjševanju stroškov in ciljno usmerjenim naložbam. Večina si jih dejavno prizadeva tudi za digitalno preobrazbo, zlasti na področju raziskav in razvoja, proizvodnje in upravljanja dobavne verige.

Več podatkov iz raziskave si lahko preberete na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki