CLEPA JE OPREDELILA TRŽNE OBETE NASLEDNJIH NEKAJ MESECEV

CLEPA Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev je v svojem mesečnem novičniku med drugimi novicami opredelila nekaj pomembnih tržnih obetov, ki se že nanašajo za prihajajoče obdobje 3 do 9 mesecev. 

Pomanjkanje polprevodnikov bi se lahko izboljšalo v 3-9 mesecih, vendar bo oskrba verjetno ostala otežena še v prihodnje

McKinsey ocenjuje, da bodo potrebni približno trije meseci, da bodo obstoječi dobavitelji polprevodnikov prilagodili zmogljivosti glede na povpraševanje, če pa bo za dobavo ploščic (wafer) potrebna zamenjava dobaviteljev, lahko prilagajanje proizvodnje traja še dodatnih šest mesecev.
Strukturna diverzifikacija in izboljšanje odpornosti polprevodniške dobavne verige bo verjetno trajalo od 18 do 36 mesecev, pri čemer je treba upoštevati, da bo potrebno nekatere čipe preoblikovati zaradi zaščite intelektualne lastnine in da bodo novi proizvodni obrati (objekti, tovarna) potrebovali dodaten čas za vzpostavitev proizvodnje.
Pri krmilnikih in diskretnih polprevodniških napravah se kažejo največja podaljšanja v času dobave, medtem pa pri šestih od osmih najbolj nujnih polprevodniških kategorij v avtomobilski industriji ni prišlo do pomembnejšega podaljšanja dobavnih rokov. 

Registracije osebnih avtomobilov močno upadajo, povpraševanje po elektrificiranih vozilih ostaja na visokem nivoju

Januarske številke registracij osebnih avtomobilov v šestih največjih evropskih gospodarstvih kažejo na počasen začetek leta, saj sta le Francija (-6%) in Italija (-14%) nekoliko omejili padec povpraševanja. V Nemčiji, Združenem kraljestvu in Španiji so zabeležili upad registracij novih vozil med 31% in 52% v primerjavi z januarjem 2020.
Povpraševanje po električnih vozilih je ostalo relativno visoko, saj baterijska električna vozila (BEV) in priključna hibridna električna vozila (PHEV) predstavljajo skoraj 22% celotnega nemškega trga v januarju 2021, v Veliki Britaniji in Franciji pa več kot 10%. Deloittova globalna študija potrošnikov 2021 kaže na nadaljnje možnosti za rast, saj 32% nemških potrošnikov navaja, da bo njihovo naslednje vozilo verjetno baterijski ali priključni hibrid. Ko gledamo širše na elektrificirana vozila, vključno z blagimi hibridi, postane prehod še bolj jasen, saj predstavljajo vozila z (delno) elektrificiranim pogonskim vedno večji delež novo registriranih vozil (Velika Britanija 38%, Nemčija 37%, Italija 29%). 

EU27 in Združeno kraljestvo pričakujeta štirikratno rast proizvodnje električnih vozil do leta 2025

Januarska napoved podjetja LMC Automotive kaže, da bodo do leta 2025 baterijski in priključni hibridi predstavljali približno 23% proizvodnje vozil v EU27 in Veliki Britaniji. Če vključimo polne hibride in vozila s podaljševalnikom dosega (range extender), ta delež naraste celo na 27%. Tako povečanje proizvodnje elektrificiranih vozil celotni regiji omogoči, da ohrani nivo proizvodnje osebnih vozil na približno 18 do 19 milijonov enot letno. Nemčija in Francija sta skupaj proizvedli približno polovico električnih vozil v letu 2020, vodilni položaj pa naj bi ohranili do leta 2025. Največjo rast pričakujejo v Nemčiji, Italiji, na Češkem in v Španij. Hitra implementacija proizvodnje električnih vozil sproža vprašanja o donosnosti panoge. Generalni direktor Mercedes-Benza je ta teden nakazal, da bodo električna vozila šele ob koncu desetletja dosegla stopnjo donosnosti luksuznih modelov z notranjim zgorevanjem. Audijev predsednik uprave je bil januarja nekoliko bolj optimističen saj meni, da se bo donosnost električnih vozil "v samo nekaj letih" lahko ujemala z vozili z pogonom na notranje izgorevanje. 


Nedavne tržne študije
• Posnetek in predstavitev Deloitteovega spletnega seminarja z dne 27.1 o štirih industrijskih scenarijih najdete tukaj.
• Deloittovo študijo potrošnikov za avtomobilsko industrijo v letu 2021 najdete tukaj.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj