DECEMBRA PRODAJA AVTOMOBILOV V EU RAHLO NAVZDOL

Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov ACEA ugotavlja, da je avtomobilski trg EU-ja decembra lani prvič po 16 zaporednih mesecih rasti zabeležil 3,3 odstotni padec. Kljub temu je avtomobilski trg Unije leto 2023 zaključil s solidno, skoraj 14-odstotno rastjo v primerjavi z letom 2022. Pri tem so zrasli vsi trgi EU-ja, razen Madžarske.

Lani je bilo v EU-ju največ registracij bencinskih avtomobilov (35,5 %), sledijo hibridno električna vozila (25,8 %) in baterijsko električni avtomobili (14,6 %), medtem ko dizelsko gnana vozila ostajajo na stabilnih 13,6 %. Skupni obseg prodaje vozil v letu 2023 je dosegel celoletni obseg 10,5 milijona enot. Dvomestna rast je bila dosežena na večini trgov, vključno s tremi največjimi - Italijo (+18,9 %), Španijo (+16,7 %) in Francijo (+16,1 %). Nasprotno pa je Nemčija zabeležila skromnejše 7,3-odstotno medletno povečanje, na kar je vplivalo njeno slabše decembrsko poslovanje.

Več o tem si preberite na spletni strani ACEA.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki