EU PROTI CENOVNO UGODNIM VOZILOM S KITAJSKE

Od 7. marca 2024 je potrebno prijaviti uvoz akumulatorskih električnih vozil s Kitajske. Ukrep je del preiskave, ki jo je oktobra lani uvedla Evropska komisija. Ta namreč sumi, da kitajska avtomobilska podjetja prejemajo neupravičene subvencije njihove vlade, s čimer Kitajska povzroča nelojalno konkurenco v Evropski uniji.

V kolikor bodo rezultati preiskave, ta se nanaša predvsem na nova akumulatorska električna vozila za prevoz največ devetih oseb, vključno z voznikom, ki jih poganja eden ali več električnih motorjev, privedli do uvedbe izravnalnih dajatev pri uvozu električnih vozil s Kitajske, bi se dodatna izravnalna dajatev lahko obračunala tudi za nazaj. To pomeni, da bodo morali vsi, ki so kitajska električna vozila v EU uvozili od 7. marca 2024 dalje, plačati dajatev.

Zainteresirani imajo do 26. marca možnost Evropski komisiji pisno izraziti stališča, predložiti dokaze ali zahtevati zaslišanje. K posredovanju mnenj in stališč vabijo tudi na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, pošljete jih lahko na gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si. Kot so pojasnili, jim bodo v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve na ravni EU-ja glede uvedbe izravnalne dajatve.

Uredbo o obvezni registraciji na uvoz električnih vozil iz Kitajske si preberite na tej povezavi.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki