EVROPSKA KOMISIJA JE RAZKRILA SVEŽENJ OKOLJSKIH UKREPOV »FIT FOR 55«

V sredo,14.7.2021 je evropska komisija predstavila sveženj okoljskih ukrepov Fit for 55, ki določajo tarče zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2035.

Ti ukrepi so izrednega pomena za avtomobilsko industrijo, saj med drugim predvidevajo znižanje emisij izpušnih plinov novih avtomobilov za 55% do leta 2030 in zahtevo da do leta 2035 ne proizvajajo več emisij toplogrednih plinov.

Na zakonodajne predloge so burno odzvali predstavniki evropske avtomobilske industrije:

"Zahteva po ničelnih emisijah iz izpušne cevi do leta 2035 je de facto prepoved motorja z notranjim izgorevanjem. To ni najbolj efektivna in učinkovita pot do podnebno nevtralnega v prometa EU, ni pa gotovo, da nas do tja sploh pripelje. Prednostna naloga, bi morala biti uporaba obnovljivih virov goriva in elektrike, ne pa prepoved tehnologije. Podnebne ambicije so jasne in skupne. Družba potrebuje tako čas kot prostor za obvladovanje te monumentalne preobrazbe, pri čemer je izbira pravilnih politik ključna.” Sigrid de Vries, generalna sekretarka združenja CLEPA.

“Trenutni predlogi za še večje zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 zahtevajo hitro nadaljnje povečanje povpraševanja po električnih vozilih. Brez bistveno večjih prizadevanj vseh zainteresiranih strani - vključno z državami članicami in vsemi vključenimi sektorji - predlagani cilji preprosto ni izvedljivi." Oliver Zipse, predsednik društva ACEA in predsednik uprave BMW.

Vse zakonodajne predloge in komentarje Evropske komisije vključene v sveženj Fit for 55, si lahko preberete na straneh Evropske komisije.

****
Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki