EVROPSKA KOMISIJA MORA AKTIVNO PRISTOPITI K ZELENEMU IN DIGITALNEMU PREHODU

Evropski avtomobilski dobavitelji zbrani v CLEPI so skupaj z ostalimi avtomobilskimi združenji predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslali skupni poziv k spodbujanju preoblikovanja evropske avtomobilske industrije in povečanju konkurenčnosti. Želijo si, da bi komisija že v tem mandatu aktivno pristopila k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda ter sprejela nujne ukrepe za ohranitev globalne konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije.

Podpisniki odprtega pisma, ki predstavljajo širokega spekter avtomobilske vrednostne verige in so zavezani k oblikovanju zelenega in digitalnega prehoda, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen opozarjajo, da mora Komisija aktivno in hitro, že v tem mandatu, pristopiti k preoblikovanju evropske avtomobilske industrije. V nasprotnem primeru lahko pride do dodatnih zamud, ki bodo neizogibno spodkopale konkurenčnost te industrije in ogrozile zaposlovanje v njej. Avtomobilska industrija namreč zagotavlja delo več kot 13 milijonov delovnih mest v EU-ju.

Komisija mora zato nujno vzpostaviti trden okvir za obvladovanje teh izzivov in prednostno razviti trdno industrijsko strategijo, razširiti evropski trg brez emisij in vrednostno verigo baterij ter zagotoviti stabilno in skladno regulativno okolje. Prav tako se mora izboljšati program znanj in spretnosti ter okvir pravičnega prehoda, izboljšati cenovno dostopnost prometa in zagotoviti enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni.

Podpisniki odprtega pisma priznavajo kritične razmere za evropsko avtomobilsko industrijo in obenem poudarjajo zavezanost razogljičenju prometa ter ohranjanju delovnih mest in avtomobilske proizvodnje v Evropi. Evropska komisija mora zato nujno upoštevati te izzive in skupaj s predstavniki avtomobilskih podjetij zagotoviti preoblikovanje evropske avtomobilske industrije in s tem tudi blaginjo Evrope.

Več o predlogih prednostnih ukrepov si preberite na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj