EVROPSKI AVTOMOBILI SO V POVPREČJU STARI VEČ KOT 12 LET

Evropsko združenje proizvajalcev vozil ACEA v svojem najnovejšem poročilu ugotavlja, da povprečna starost vozil v EU narašča. Oblikovalci politik v Uniji morajo zato storiti več za spodbujanje prehoda na najčistejše in najbolj zelene modele. Baterijski električni avtomobili so bili lani sicer tretja najbolj priljubljena izbira za nove kupce avtomobilov, a še vedno predstavljajo le nekaj več kot odstotek vozil na evropskih cestah.

Starejša vozila zaradi manj učinkovitih tehnologij običajno bolj onesnažujejo okolje. Po podatkih ACEA je na evropskih cestah približno 290 milijonov vozil, njihova starost pa se še naprej zvišuje. Od leta 2018 se je povprečna starost vseh tipov vozil zvišala za približno eno leto, najstarejši med njimi so tovornjaki. Zaradi tega je zamenjava starejših z novejšimi, baterijskimi električnimi in drugimi brezemisijskimi modeli nujna. Da bi to lahko spodbudila in obnovila vozila na evropskih cestah z najčistejšimi in najbolj zelenimi modeli ter spodbudila povpraševanje, Evropa zato potrebuje polnilno infrastrukturo ter nakupne in davčne spodbude.

Več si lahko preberete na spletni strani ACEA.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj