GREMO, GREen MObility, ZELENA IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA SLOVENSKE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE

V četrtek, 14. oktobra 2021 smo pripravili predstavitev misije GREMO, GREen MObility, zelena in digitalna transformacija slovenske avtomobilske industrije. Po uspešni predstavitvi misije GREMO Vladi Republike Slovenije smo v družabnem prostoru EDVARD misijo predstavili tudi članom SRIP ACS+.

Predstavili smo oblikovan celovit nabor ukrepov po posameznih ministrstvih, ki je bil pripravljen z namenom konstruktivnega dogovora in potrditve misije GREMO kot skupne strateške vizije Vlade RS in celotne avtomobilske industrije na področju zelene mobilnosti.

Pripravili smo koncept novega, celovitega modela podpore gospodarstvu, ki bi zajemala številne ukrepe, vključujoč ustrezno zakonodajo in ostale aktivnosti, ki bodo omogočile gospodarstvu in javnim raziskovalnim organizacijam lažje in kakovostnejše poslovanje.

Z misijo GREMO želimo predvsem oblikovati močan ekosistem za razvoj rešitev na področju razvoja izdelkov za elektrificirano mobilnost, razvoja vrhunske proizvodne tehnologije, pospešenega uvajanja napredne robotike, avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje po načelu Industrije 4.0 in zagotavljanja rešitev krožnega gospodarstva v proizvodnih procesih s čimer bomo skupaj pomembno pripomogli k zniževanju okoljskega odtisa.

Prisotnost članov in njihova aktivna udeležba na dogodku je pokazala njihov močan interes po vključitvi v misijo GREMO. 

****

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj