HIDRIA PREJELA NAGRADO NEMŠKEGA GOSPODARSTVA

Članica našega SRIP-a Hidria je prejela nagrado Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki jo ta podeljuje v sodelovanju z nemškim veleposlaništvom in IEDC Poslovno šolo Bled. Zbornica je v spodnjeidrijski globalni korporaciji namreč prepoznala podjetje, ki se najbolj odlikuje na področju zelene preobrazbe industrije.

Hidria je nagrado nemškega gospodarstva prejela zato, ker s svojim delovanjem in celotno dobavno verigo stremi k ničelnim negativnim vplivom na okolje. Posluje v skladu z mednarodnimi okoljskimi standardi ter s trajnostno naravnanimi tehnologijami in trajnostnimi materiali ustvarja inovativne rešitve za avtomobilske in industrijske tehnologije. Pri tem vlaga v razvoj zaposlenih, ustvarja zdravo in vključujoče delovno okolje, spodbuja napredovanje in nagrajevanje. Veliko pozornost namenja tudi zdravim in varnim delovnim pogojem ter stalno vlaga v razvoj lokalnih skupnosti, v katerih deluje.

Hidrii in njenim zaposlenim iskreno čestitamo ob prejeti nagradi.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj