INOVACIJE SO GONILO RAZVOJA

Udeležili smo se medijskega zajtrka, ki smo ga skupaj z mednarodnim forumom znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb Pharma Forum organizirali na temo inovativnosti in zaščite novih rešitev. Namen srečanja je bil spodbuditi dialog, izmenjavo znanja in strateško razpravo med ključnimi akterji v avtomobilski in farmacevtski industriji ter izobraževanje novinarjev in urednikov o tej pomembni tematiki.

Brez inovativnosti in inovacij ni razvoja, to je jasno. A vprašanje je, koliko se tega v praksi zavedajo tudi podjetja. Žiga Lampe iz Gospodarske zbornice Slovenije je zato na medijskem zajtrku prisotnim predstavil realno sliko na tem področju. Dejstvo je, da naša država že od leta 2012 stalno pada v inovativnosti. Ker za raziskave in razvoj (R&R) namenjamo premalo sredstev, naš izvoz storitev, ki temelji na znanju je slab, premoremo pa tudi premalo tehnologij, povezanih z okoljem, padamo na svetovni lestvici inovativnih držav. Leta 2012 smo bili tako 26., danes smo na 33. mestu med 132 državami sveta.

Več o inovativnosti Slovenije si preberite v Global Innovation Index 2023.

Slovenska avtomobilska industrija je pri tem ena redkih izjem. Poleg farmacije gre namreč za panogo, ki največ vlaga v R&R in iskanje novih rešitev, predvsem zdaj, ko se koncept mobilnosti z vpeljavo elektrifikacije vozil, IKT rešitev in umetne inteligence rapidno spreminja. Direktorica SRIP-a ACS+ Tanja Mohorič je zato postregla z zanimivimi podatki. Evropska avtomobilska industrija letno za R&R nameni 60 milijard evrov, od tega njeni dobavitelji prispevajo polovico sredstev in prijavijo kar 40 tisoč patentov. Slovenska avtomobilska podjetja za tem prav nič ne zaostajajo. Za R&R v povprečju namenijo 5 odstotkov, v kapitalske naložbe, kot so razvojna oprema, proizvodni stroji in podobno pa 10 odstotkov svojih letnih prihodkov.

Več o vlaganju evropske avtomobilske industrije v R&R dobite v poročilu The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

Z Misijo GREMO (GREen MObility), s katero je naša avtomobilska industrija odločno stopila v zeleno preobrazbo, se tovrstna vlaganja še krepijo. Najpomembnejša podjetja v tej panogi so se z Misijo namreč zavezala, da bodo še okrepila financiranje R&R in opreme. Do leta 2030 tako za R&R napovedujejo skupaj skoraj 1,5 milijarde evrov vlaganj, za investicije v stroje in opremo pa več kot 3,5 milijarde evrov. Vse to potrjuje, da smo v slovenski avtomobilski industriji zavezani k zelenemu prehodu in se obenem zavedamo izziva zagotavljanja konkurenčnosti. Ta pa je možna le na račun odličnih inovativnih rešitev in visoke produktivnosti.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki