KAKO KAR NAJBOLJE IZKORISTITI EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani smo sodelovali na javnem posvetu o koheziji z naslovom Razvoj, znanost in inovacije za konkurenčnejšo in pametnejšo Evropo. Namen dogodka v organizaciji Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je bil udeležencem približati evropsko kohezijsko politiko ter razpravljati o možnostih in priložnostih, ki jih ta nudi pri reševanju izzivov na področju razvoja, znanosti in inovacij.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je v uvodnem delu dejal, da je Slovenija uspešno zaključila obdobje 2014-2020 in je ena od sedmih držav članic EU, ki je izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva tega obdobja. Slovenija je že začela izvajati programsko obdobje 2021-2027.

Sledila je panelna razprava z naslovom Razvojni potenciali na področju znanosti in inovacij v okviru evropske kohezijske politike. V panelni razpravi so sodelovali mag. Marko Koprivc (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj), Matevž Frangež (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport), dr. Jure Gašparič (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije), Natalija Stošicki (GZS), doc. dr. Igor Kovač (Institut Jožef Stefan in SRIP ToP) ter doc. dr. Aleš Hančič (TECOS).

Na dogodku so različne organizacije na stojnicah predstavljale projekte, ki so bili financirani z evropskimi sredstvi. Naša pisarna je sodelovala s predstavitvijo projekta SRIP ACS+, k sodelovanju pa smo povabili tudi naše člane in  predstavili njihove projekte, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi.

Vsem članom, ki ste nam posredovali predstavitve svojih projektov se iskreno zahvaljujemo.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki