KAKO MLADE SPODBUDITI ZA ŠTUDIJ IN DELO V TEHNIČNIH POKLICIH

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (FSUL) je organizirala okroglo mizo, s katero je skupaj s strokovnjaki iskala odgovore, kako mladim kar se da približati fiziko in matematiko v konkretnih življenjskih situacijah za kasnejše delo v tehničnih poklicih. V strokovni debati je sodelovala tudi direktorica SRIP-a ACS+ Tanja Mohorič, ki je poudarila, da pomanjkanje tehničnega kadra v gospodarstvu že načenja konkurenčnost naše države.

Da bi mladim v srednjih šolah, pa tudi njihovim učiteljem, na enostaven način, s primeri iz prakse, približali uporabnost fizike v vsakdanjem življenju, so na FSUL zagnali projekt Iz teorije v strojništvo. Gre za serijo video posnetkov, ki mladim pomagajo navezati teorijo na znanstvene in aplikativne raziskave. Večina teh raziskav je vezana na slovensko veliko izvozno industrijo, ki za načrtovani zeleni in digitalni prehod potrebuje veliko tehničnega in naravoslovno visoko izobraženega kadra.

Njihovo pomanjkanje se že kaže tudi v avtomobilski industriji. Zato je direktorica SRIP-a ACS+ Tanja Mohorič na okrogli mizi izpostavila, da na trgu dela vlada bitka za tehnične kadre, kjer povpraševanje precej presega ponudbo. Zaradi tega Slovenija počasi, a vztrajno izgublja konkurenčnost na področju storitev in izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Ključne probleme v slovenskem gospodarstvu zato lahko naslavljamo le s tesnim sodelovanjem med državo, znanostjo in gospodarstvom.

Več o okrogli mizi si preberite na spletni strani FSUL, o projektu Iz teorije v strojništvo pa na tej povezavi.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

 

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki