KAKO NEMCI VIDIJO SLOVENIJO KOT POSLOVNO DESTINACIJO?

Nemčija je v avtomobilski industriji, pa tudi sicer naša najpomembnejša trgovinska partnerica. Zato je še posebej pomembno kako Nemci vidijo Slovenijo kot poslovno destinacijo. Študija Slovensko-nemške gospodarske zbornice in Javne agencije Spirit kaže, da naša država na tem področju ohranja stabilno povprečje, a so kljub temu potrebna dodatna prizadevanja za izboljšanje njene poslovne privlačnosti.

Študija poslovne privlačnosti Slovenije se je osredotočala na okoli 60 kazalnikov v šestih vsebinskih področjih, to je lokacija, infrastruktura, znanje, viri, stroški in trg, pri čemer se je naša država primerjala predvsem s Češko, Slovaško, Madžarsko, Srbijo in Hrvaško kot konkurentkami v regiji. Med skupno 53 državami OECD, ki so bile obravnavane v študiji, se je Slovenija kot poslovna lokacija uvrstila na 25. mesto. To predstavlja stabilno povprečje, a je možnosti za izboljšave še kar nekaj.

Po raziskavi sodeč je Slovenija država z razmeroma nizkimi stroški, dobro bazo znanja in poslovno infrastrukturo ter nekoliko nadpovprečno oceno delovanja javne uprave. Slabša oziroma podpovprečna pa je pri oceni naravnih virov in trga kapitala. V primerjavi z drugimi državami Slovenija privablja tudi malo neposrednih tujih naložb, zlasti iz Nemčije. Med primerjanimi državami je bila najbolje ocenjena Češka na 23. mestu, sledili sta Slovaška na 33. in Madžarska na 34. mestu, medtem ko sta se Hrvaška in Srbija uvrstili na 45. in 46. mesto.

Tukaj si lahko preberete podrobne informacije o poslovni privlačnosti Slovenije.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Erik Blatnik, 01/ 236 17 35, erik.blatnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki