KAKO SE BO RAZVIJAL TRG BATERIJ?

Evropski svetovalni svet za raziskave na področju cestnega prometa ERTRAC je objavil študijo o ponudbi in povpraševanju po baterijah. Ta ponuja podroben pregled glavnih svetovnih trgov baterij ob upoštevanju razvijajočih se predpisov, vedenja potrošnikov in nastajajočih tehnologij.

Visoko zmogljive baterije imajo ključno vlogo pri razvoju električne mobilnosti. So bistvenega pomena za izkoriščanje celotnega potenciala elektrifikacije v prometu. Hkrati pa predstavljajo izziv, povezan z morebitnim pomanjkanjem dobave, če se proizvodne zmogljivosti baterijskih celic ne bodo dovolj hitro povečevale, da bi zadostile naraščajočemu povpraševanju.

ERTRAC-ova študija omogoča oblikovanje dolgoročnih scenarijev in strategij za dosego željenih tržnih rezultatov. V njej boste izvedeli, kakšna bosta povpraševanje po litij-ionskih baterijah do leta 2035 in razpoložljiv obseg proizvodnje baterij od leta 2023 do 2035. Ponudi pa tudi podroben vpogled na dobavna, strateška in geopolitična tveganja, povezana z industrijo baterij in napoveduje potencialni razvoj tehnologij baterij, ki bi lahko spremenile pravila igre.

Študijo o ponudbi in povpraševanju po baterijah si lahko preberete spletni strani ERTRAC-a.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj