KAKO USTREZNO USPOSOBITI ZAPOSLENE ZA UČINKOVITO TRANSFORMACIJO AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE

Sodelovali smo na mednarodni spletni delavnici Združenja evropskih avtomobilskih dobaviteljev CLEPA, posvečeni iskanju načinov, kako v EU in Švici ustrezno pripraviti kadre za delo v spreminjajoči se avtomobilski industriji. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da bo potrebno v tej panogi zaradi njene transformacije vsako leto dodatno ali na novo usposobiti kar 700.000 zaposlenih.

Čeprav ima vsaka država svoje specifike na kadrovskem področju, pa se vse, ki so sodelovale v spletni delavnici CLEPE (Italija, Luksemburg, Poljska, Slovenija, Švedska) bolj ali manj soočajo s podobnimi izzivi. Tako kot nam, jim primanjkuje primerno usposobljenega tehničnega kadra, z ustreznimi znanji in kompetencami, kot so strojni, elektro, razvojni, procesni ter IT in UI inženirji. Prav tako izobraževalni sistem ne dohaja potreb gospodarstva. Poljska ima težave celo s pomanjkanjem obrtnikov, kot so frizerji, zidarji, krovci in podobno, prav tako se mladi tam vedno manj odločajo za opravljanje tovrstnih poklicev.

Fotografija je narejena s pomočjo umetne inteligence

Švedska pa gre še korak dlje. Bolj kot inženirje, ki jih lahko uvozi iz tujine, denimo iz Indije, njihova avtomobilska industrija potrebuje kadre z ustreznimi znanji tako imenovanih mehkih veščin. Tam namreč opažajo, da njihovi zaposleni potrebujejo dodatna izobraževanja na področju učinkovitega oblikovanja poslovnih sistemov, vodenja zaposlenih v organizaciji, soočanja in izvedbe trajnostnih zelenih politik in podobno. Švedom je namreč krepitev teh področij enako pomembno kot tehnično-tehnološki razvoj in novosti, ki jih prinaša transformacija sodobne mobilnosti.

Zato smo se udeleženci delavnice strinjali, da je najprej potrebno prepoznati poklice, ki jih avtomobilska podjetja v EU zares potrebujejo in kakšna bodo delovna mesta prihodnosti, glede na predviden razvoj avtomobilske industrije. V ta namen bo CLEPA skupaj z mednarodnim zavezništvom Automotive Skills Alliance, v katerega smo se včlanili ta mesec, izvedla anketo med svojimi člani in pridobila pomembne podatke o kadrovskih potrebah podjetij. Prav tako bo organizirala kratke strokovne delavnice, namenjene dodatnemu izobraževanju zaposlenih in s tem pomembno pripomogla k učinkoviti transformaciji evropske avtomobilske industrije.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj