LETOŠNJA GOSPODARSKA RAST NEKOLIKO NIŽJA OD NAPOVEDANE

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ugotavlja, da bo letošnja gospodarska rast v Sloveniji nekoliko nižja od prvotno predvidene. Sprva je Urad napovedal 1,8-odstotno rast BDP-ja, zdaj pa predvideva, da bo rast 1,6-odstotna. K rahlemu padcu je najbolj prispevalo gospodarsko ohlajanje v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah, ki je izrazitejše od prvotno pričakovanega. A ponovno rast BDP-ja lahko pričakujemo že naslednje leto.

Poleg ohlajanja gospodarstva v naših največjih trgovinskih partnericah so na spremenjeno napoved gospodarske rasti vplivali tudi padec kupne moči in večja previdnost gospodinjstev pri trošenju, kot je bilo prvotno ocenjeno, ter močnejši vpliv stroškovnih pritiskov na aktivnost v pretežno izvoznem delu gospodarstva. Rast izvoza blaga in storitev bo tako letos nekoliko zaostajala za rastjo tujega povpraševanja. Pričakuje pa se nadaljevanje visoke aktivnosti pri investicijah v zgradbe in objekte, kjer bo odpravljanje posledic avgustovskih poplav spodbudno vplivalo na aktivnosti v gradbeništvu.

Nekoliko bolje bo naslednje leto. UMAR namreč takrat pričakuje ponovno nekoliko višjo rast BDP-ja, in sicer 2,8-odstotno. S postopno višjo rastjo tujega povpraševanja naj bi ponovno zrasel izvoz, okrepila naj bi se rast dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih in nadaljevala rast storitvene menjave. Za leto 2024 napoveduje tudi nadaljnjo rast investicij, spodbujeno s sanacijo in obnovo po letošnjih poplavah in ponovno rast podjetniških investicij v opremo in stroje. Inflacija se bo še naprej umirjala, a manj izrazito kot v preteklih mesecih. Proti 2 odstotkom bi se lahko postopoma znižala šele konec leta 2025.

Podrobno napoved gospodarskih gibanj si lahko preberete na UMAR-jevi spletni strani.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj