NA DECEMBRSKEM SREČANJU DIREKTORJEV PODJETIJ SRIP ACS+ TUDI O ATRAKTIVNIH DELOVNIH MESTIH

Letošnje leto je skoraj pri koncu. Zato smo se v Ljubljani dobili z direktorji podjetij, ki delujejo v SRIP-u ACS+ in na Decembrskem srečanju v sproščenem vzdušju pregledali uspehe in dosežke minulega leta ter se zazrli v prihodnost. Ta bo zaradi preobrazbe avtomobilske industrije tako v Sloveniji kot globalno še zelo zanimiva. A mi smo pripravljeni.

V uvodu je zbrane direktorje podjetij, ki delujejo v SRIP-u ACS+ in s svojim delom prispevajo k razvoju avtomobilske industrije, nagovorila direktorica SRIP-a Tanja Mohorič. Poudarila je, da Misija GREMO ostaja glavna strateška usmeritev partnerstva, saj projekti v njej, od katerih se nekateri že izvajajo, predstavljajo izjemno pomemben doprinos k transformaciji slovenske avtomobilske industrije.

Pri tem so zelo pomembni kadri in skrb za njih. Omenjena preobrazba namreč vpliva prav na vse pore poslovanja podjetij, podjetja pa so uspešna, če imajo v svojih ekipah kompetentne, zavzete in predane zaposlene. Zato smo z Alenko Safran Dvoršak, svetovalko mednarodnega podjetja Develor, ki se ukvarja z razvojem veščin zaposlenih za njihov maksimalen doprinos k razvoju podjetja, pogovarjali o ustvarjanju atraktivnih delovnih mest, ki privlačijo kakovostne kadre.

Po mnenju Safran Dvoršakove so atraktivna delovna mesta tista, ki zaposlenim omogočajo, da so zadovoljni s svojim delom in delovnimi pogoji, so na delovnem mestu zavzeti in maksimalno pripomorejo k pozitivnim rezultatom podjetja. Plača pri tem ni nujno glavni motivator. Pomembno je pravilno vodenje zaposlenih in ustrezna motivacija vodilnih. To pa ni samo po sebi umevno, gre namreč za zahtevno in odgovorno delo, ki ga morajo vodje opravljati dnevno.

Po mnenju članov SRIP-a, ki so v zanimivi debati spregovorili o atraktivnih delovnih mestih, morajo biti sodelavci v uspešnih podjetjih ali organizacijah predvsem inovativni in entuziastični. Imeti morajo željo po raziskovanju in odkrivanju vedno nekaj novega ter sposobnost timskega dela in sodelovanja. Tudi s starejšimi, ki si želijo kljub upokojitvi še naprej delati ter svoja bogata znanja in izkušnje prenašati na mlajše.

Zanimiv večer se je nadaljeval s prijetnim in sproščenim druženjem, kjer smo si izmenjali poglede in razmišljanja o prihodnosti slovenske in globalne avtomobilske industrije ter razvoj mobilnosti. Pri tem smo se strinjali, da je sodelovanje ključ do uspeha.

Misija GREMO in projekti, ki jih skupaj z vami uresničujemo v SRIP-u ACS+ bodo zagotovo pomembno pripomogli k temu. Zato se že veselimo prihodnjih izzivov in inovativnih rešitev, ki jih bomo našli z nadaljevanjem plodnega partnerstva.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10 % k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj