NACIONALNA STRATEGIJA ZA RAZVOJ DEKARBONIZIRANEGA VODIKA V FRANCIJI

V septembru 2020 sta francoska minister za gospodarstvo in finance Bruno Le Maire in ministrica za ekološko tranzicijo Barbara Pompili predstavila nacionalno strategijo za razvoj dekarboniziranega vodika v Franciji. Do leta 2030 bodo področju namenili 7 mrd EUR, vključno z 2 mrd EUR iz FR načrta za oživitev gospodarstva.
Cilj je povezava tehnološkega razvoja in ekološke tranzicije. Sredstva bodo namenjene investicijam v skladu s prioritetami dekarbonizacije industrije, z namenom doseganja karbonske nevtralnosti v letu 2050, razvitjem "težke" mobilnosti z uporabo vodika ter podpori raziskavam odličnosti in izobraževanju. Strategija predstavlja prioritetno os za investiranje, ob upoštevanju okoljskih in ekonomskih izzivov, izzivov energetske suverenosti in tehnološke neodvisnosti.

Prva prioriteta; Dekarbonizacija industrije z oblikovanjem francoskega sektorja elektrolize. V obdobju 2020-2023 bo področju namenjenih 54 % sredstev.
Ključni cilj je spodbujanje vzpostavitve sektorja elektrolize, kjer ima Francija industrijska podjetja z velikim potencialom. Trg za proizvodnjo dekarboniziranega vodika z elektrolizo se mora razvijati v smeri projektov večje velikosti in večje zmogljivosti. Francija si je zastavila cilj 6,5 GW nameščenih elektrolizatorjev leta 2030.
Drugi cilj je dekarbonizacija industrije z uvajanjem vodikovih tehnologij v proizvodne procese. To je tudi eden od temeljev večletnega energetskega programa.
Primer aktivnosti v letu 2021: projekt skupnega evropskega interesa (PIIEC / IPCEI) na vodiku, podobno kot je evropski projekt na baterijah za električna vozila. Ta projekt bi lahko podprl raziskave in razvoj ter industrializacijo elektrolizatorjev za proizvodnjo vodika in te rešitve uporabil v industriji. To vključuje nastanek velike tovarne projektov elektrolize v Franciji v skladu s shemo, podobno shemi baterij za električne avtomobile, ki vključuje tovarne Nersac in Douvrin, skupnega podjetja PSA in Total / Saft ( kmalu se jim bo pridružil Renault). Ta projekt se lahko nanaša tudi na industrializacijo drugih tehnoloških gradnikov (gorivne celice, rezervoarji, materiali). FR bo rezervirala 1,5 mrd EUR za ta projekt.

Druga prioriteta; Razvoj "težke" mobilnost z uporabo dekarboniziranega vodika. V obdobju 2020-2023 bo področju namenjenih 27 % sredstev.
Cilj je razvoj ponudbe vodikove mobilnosti, primerne zlasti za težka vozila. Tehnologija omogoča dodatne zmogljivosti shrambe v primerjavi z električnimi baterijami, prav tako potrebe po visoki moči motorja ali daljši avtonomiji.
Primer aktivnosti: Razpis za projekte (AAP) "Tehnološki gradniki in demonstratorji": cilj je razviti ali izboljšati komponente in sisteme, povezane s proizvodnjo in transportom vodika ter njegovo uporabo, kot je npr. aplikacije za prenos energije ali dobavo. Prav tako bo podpiral demonstracijske projekte, ki vključujejo močno ustvarjanje vrednosti v Franciji in omogoča razvoj novih rešitev in strukturiranje sektorja (350 mio EUR do konca 2023).
Drugi cilje je vzpostavitev obsežnih teritorialnih projektov s spodbujanjem združevanja uporab. Za pospešitev uvajanja vodikove mobilnosti na nacionalnem ozemlju strategija predlaga združevanje povpraševanja v industrijskem in mobilnem sektorju na regionalni ravni. Cilj je vzpostaviti močna partnerstva med skupnostmi in industrijo.
Primer aktivnosti: Do konca leta 2020 bo objavljen javni poziv za projekt "Teritorialni hub vodika" ( 275 mio EUR do konca 2023).

Tretja prioriteta; Podpora raziskavam, inovacijam in razvoju sposobnosti z namenom lajšanja rabe vodika v prihodnosti. V obdobju 2020-2023 bo namenjenih 19 % sredstev.
Primer aktivnosti: Do konca leta bo pripravljen prioritetni raziskovalni program "Aplikacija vodika", kot priprava na prihodnjo generacijo tehnologij, kateremu bo namenjenih 65 mio EUR.
V tem okviru bo zajeto tudi izobraževanje in usposabljanje za razvoj sposobnosti z namenom podpore uporabe vodika na teritoriju, kar bo zajelo tako tehnično osebje, odgovorne osebe za kvaliteto, varnost, okolje, gasilce, inženirje, kot tudi raziskovalce.

Minister Le Maire je ob predstavitvi strategije izpostavil nekatera inovativna podjetja na tem področju: Alstom; Safra, ki je razvil avtobus na vodik; SNCF, ki se ukvarja s projektom razvoja vlaka na vodik; Faurecia razvija rezervoarje za vodik; Symbio gorivne celice; Schlumberger McPhy elektrolizatorje; Airbus projekt letal, ki jih bo poganjal vodik.
Francija je bila med prvimi državami, ki je prepoznala celoten potencial vodika. Kot sta poudarila minister za ekonomijo in finance in ministrica za ekološko tranzicijo, se je Francija v letu 2018 odločila za podporo sektorju in namenila sredstva v okviru programa Naložbe za prihodnost (PIA). Minister je napovedal tudi oblikovanje nacionalnega odbora za vodik, ki bo povezoval gospodarstvo in kateremu bo predsedoval. Francija bo uporabila vsa finančna orodja EU, ki so na razpolago, vključno z načrtom za okrevanje gospodarstva in aktivno sodelovala tudi pri zmanjševanju različnih ovir (regulativnih, normativnih, finančnih) na EU ravni, da bi spodbudila nastanek trajnostne in odporne evropske verige vrednosti.
Minister Le Maire je posebej izpostavil sodelovanje z Nemčijo na tem področju in dogovore z nemškim gospodarskim ministrom za pospešitev skupnih industrijskih projektov. Vodik naj bi bil naslednji velik skupen projekt po projektu baterij za električna vozila, pri čemer je jasna ambicija Francije, da postane vodilna na tem področju.
Strategija je v francoskem jeziku dostopna na naslednji povezavi: https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5C30E7B2-2092-4339-8B92-FE24984E8E42&filename=DP%20-%20Strat%C3%A9gie%20nationale%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l%27hydrog%C3%A8ne%20d%C3%A9carbon%C3%A9%20en%20France.pdf

 

**** 

Nazaj