NAČRT PODPORE FRANCOSKE VLADE AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - V OSPREDJU EKOLOŠKA TRANZICIJA

Predsednik vlade Macron je 26.5. predstavil načrt za podporo avtomobilski industriji, ki jo je močno prizadela Covid-19 kriza. Načrt predvideva več kot 8 mrd EUR pomoči, naložb in posojil. Cilj je narediti avtomobilsko industrijo bolj konkurenčno in nizkoogljično. Podjetja so že do sedaj v veliki meri uporabljala vse razpoložljive inštrumente zaradi krize Covid-19. Francosko avtomobilsko industrijo je sanitarna kriza močno prizadela. Obrati so se ustavili, koncesionarji so med omejitvijo gibanja (konfinacijo) ostali zaprti. Aprila je sektor doživel povprečno upad dejavnosti nad 80 %. Enak padec je utrpela tudi prodaja avtomobilov. Trenutne napovedi avtomobilskih trgov kažejo na najmanj 20 % upadanje trga po vsem svetu in 30% v Evropi.

Vlada se je odločila podpreti francosko avtomobilsko industrijo, ki rabi podporo tudi zaradi tehnološke revolucije (električna vozila in avtonomna vozila).

V okviru načrta podpore avtomobilski industriji je določila 3 usmeritve:

Prva usmeritev: prenovitev francoskega voznega parka v korist čistih vozil 

Od junija do konca leta 2020 bo okrepljen ekološki bonus za električna vozila in priključna hibridna vozila.

- Bonus za nakup električnega vozila znaša od 6.000 EUR do 7.000 EUR za  posameznike, za nakup vozila v vrednosti manj kot 45.000 EUR.

- Bonus za nakup električnega vozila za vozne parke podjetij je 5.000 EUR, za nakup zasebnega ali lahkega gospodarskega vozila v vrednosti manj kot 45.000 EUR.

- Bonus v višini 2.000 EUR za nakup priključnih hibridnih vozil za vozila v vrednosti manj kot ali enaki 50 000 EUR.

Skupno financiranje s strani države v letu 2020 je 535 mio EUR.

Premije za menjavo:

- Povečati število gospodinjstev, ki izpolnjujejo pogoje za premijo za menjavo; povišanje referenčnega praga davčnega dohodka s 13.500 EUR na 18.000 EUR, kar bo pokrilo 75% prebivalstva.  

- Sprostitev meril za upravičenost za uničenje/menjavo vozil, vključno z vključitvijo Crit'air 3 (vozila pred letom 2008, dizel pred  letom 2011).

- Povečanje premije za gospodinjstva na 3.000 EUR za nakup vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem in 5.000 EUR za nakup električnega ali priključnega hibridnega vozila.

- Za pravne osebe podvojitev aktualne premije za lahka gospodarska vozila.

Ti izjemni ukrepi bodo veljali za prvih 200.000 premij za menjavo.

Možno uveljavljati tudi za rabljena električna vozila.  

- Javni kupci, vključno z državo, bodo pospešili prenovo svojih voznih parkov. Vlada bo v prihodnjih tednih sprejela okrožnico, ki se nanaša na vozne parke, s katerimi bo postavila cilj 50% električnih, hibridnih ali vodikovih vozil za javne kupce.

- Pospešitev uvajanja električnih polnilnih postaj. Število polnilnih mest se bo do leta 2021 namesto leta 2022 povečalo na 100.000 polnilnih postaj. Lokalne oblasti bodo pozvane, da ponudijo prednosti pri uporabi vozil v električnem načinu brez emisij (brezplačno javno parkiranje, uporaba rezerviranih pasov ipd.).

Druga usmeritev: investirajte in inovirajte za izdelavo vozil prihodnosti

- Ustanovitev prihodnjega investicijskega sklada za avtomobile v višini 1 mrd EUR, namenjenega za modernizacijo in digitalizacijo proizvodnih verig, ekološko tranzicijo avtomobilskega sektorja in inovacije.

- Od te vsote 600 mio EUR naložb za investicijske sklade za poddobavitelje (projekti rasti, inovacij, diverzifikacije)  in sicer novo orodje za podporo lastnim skladom, namenjeno konsolidaciji sektorja (delničarji skladov bodo država, Bpifrance ter proizvajalca avtomobilov Renault in PSA vsak v višini 100 mio EUR; odprtost za institucionalne partnerje in  upravljavce skladov).

- 200 mio EUR naložb za investicijske sklade za podporo investicij za pospešitev konkurenčnosti  (potrebne prilagoditve produkcijskih orodij proti tovarnam 4.0., direktne subvencije, ki bodo spremljale investicijske projekte). Država bo financirala 200 mio EUR v letu 2020.

- 150 mio EUR pomoči za inovacije in industrijski razvoj. Strateški program investicij za podporo inovacijam in R&R avtomobilske industrije v Franciji, zlasti v okviru Programa prihodnjih investicij 2021-2025. V letu 2020 bo na razpolago 150 mio EUR, konec junija bodo že izbrani projekti, ki jih bo financirala država.

Tretja usmeritev: Podpirati podjetja v težavah in zaščititi zaposlene

- Uvedba obsežnega načrta za razvoj  kompetenc.

- Okrepljene ambicije glede vajeništva in poklicnega usposabljanja.

Zaveze v avtomobilski industriji:

- Podporni načrt je del skupne zaveze vseh podjetij v avtomobilskem sektorju, zlasti proizvajalcev in velikih proizvajalcev opreme.

- Sektor je še posebej zavezan, da bo izboljšal svojo strategijo, usmerjeno v okoljski prehod, in razvil svojo paleto vozil v skladu s cilji evropskih predpisov glede zmanjšanja emisij CO2.

- Do leta 2025 se bo proizvodnja električnih, priključnih hibridnih ali hibridnih vozil povečala na milijon vozil.

- Med akterji v sektorju bo podpisana nova listina, ki bo okrepila temelje uravnoteženega odnosa med naročniki in poddobavitelji.

- Nadaljevanje strategije lokalizacije raziskovalnih in proizvodnih dejavnosti v Franciji z visoko dodano vrednostjo. V prihodnjih treh letih bo Francija investirala več kot 1 mrd EUR v veliko proizvodnjo opreme v tehnologije in tehnološko tranzicijo (baterije, veriga električnih avtomobilov, vodikove tehnologije).

Skupaj je načrt podpore avtomobilski industriji vreden več 8 mrd EUR.

Predsednik Macron je v govoru tudi izpostavil ukrepe v pomoč avtomobilskemu sektorju, ki so jih podjetja uporabljala v okviru podpore, namenjene vsem podjetjem. Državne garancije za podjetja v višini 295 mrd EUR, Groupe Renault bo koristil državno garancijo v višini 5 mrd EUR. 1.475 industrijskih obratov je uporabilo inštrument delne brezposelnosti, to je obsegalo 248.000 zaposlenih.

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj