NALOŽBE IN PRODAJA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI SO SE ZAČELI KRČITI

Podatki CLEPE o naložbah in prodaji v evropski avtomobilski industriji kažejo, da ta panoga, steber EU gospodarstva, morda izgublja konkurenčno prednost. Evropski dobavitelji se namreč soočajo z upadom neposrednih tujih naložb in novimi izzivalci na trgu, uvoz baterij pa zmanjšuje trgovinski presežek Unije.

Medtem ko se je EU leta 2022 spopadala z osupljivim trgovinskim primanjkljajem v višini 440 milijard evrov, je evropska avtomobilska industrija ustvarila trgovinski presežek v višini več kot 110 milijard evrov. Kljub nasprotnim pričakovanjem ta industrija ostaja pomemben steber gospodarstva EU, saj je k omenjenemu presežku prispevala 25 milijard evrov. A bojazen pred upadom konkurenčnosti kljub temu ostaja. Vse večji izzivi, ki spodkopavajo konkurenčni položaj evropske avtomobilske industrije namreč ogrožajo njeno trdnost.

Kljub ambicioznim naložbam v dobavno verigo baterij za električna in elektrificirana vozila, je njihov uvoz zmanjšal nekdaj močan trgovinski presežek za avtomobilske komponente v EU-ju. Od leta 2018 se je ta namreč skrčil za več kot 60 odstotkov. V CLEPI zato napovedujejo, da bi lahko EU ob sedanji rasti uvoza baterij že naslednje leto postala neto uvoznica avtomobilskih komponent. In to kljub temu, da so si evropski dobavitelji v prejšnjem desetletju ustvarili globalno vodilno vlogo, kar je privedlo do letnega trgovinskega presežka v višini skoraj 30 milijard EUR.

Več o tem si preberite na spletni strani CLEPE.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

__________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.
Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj