NAPREDNA DIGITALIZACIJA KORENITO SPREMINJA PROIZVODNE IN POSLOVNE PROCESE

Napredne digitalne tehnologije, kot so umetna inteligenca, virtualna in obogatena resničnost, internet stvari, strojno učenje, napredna robotika in podobno tudi v avtomobilski industriji zadnja leta doživljajo pravi razcvet. Zato smo skupaj z Rudolfovim – znanstveno tehnološkim središčem v Novem mestu organizirali posvet, kjer smo z različnimi strokovnjaki preverili možnosti uporabe tovrstnih tehnologij in njihov vpliv na poslovanje podjetij.

Posvet z naslovom Napredna digitalizacija – sodobni pristopi k optimizaciji proizvodnih in poslovnih procesov je udeležencem postregel s številnimi odgovori na vprašanja kot so, kako bodo najnovejše digitalne tehnologije spremenile procese dela, načrtovanje, bodo zaradi njih podjetja res bolj konkurenčna. Po slišanem, bi lahko rekli, da je odgovor da, saj bodo podjetja, ki bodo znala pravilno uporabljati napredne tehnologije zagotovo v prednosti pred ostalimi.

Globalno imamo trenutno na voljo ogromno podatkov, ki ostajajo neizkoriščeni in neobdelani. Tudi v podjetjih. Z uporabo naprednih tehnologij, umetne inteligence in podatkovno analitiko lahko najdemo in kreiramo rešitve za učinkovitejše delo. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč visokozmogljivi računalniki. Ti omogočajo iskanje rešitev, ki jih z običajnimi metodami ne zmoremo najti, saj lahko bistveno pohitrijo čas reševanja izzivov in znižajo stroške poslovanja.

Da bi poslovni in proizvodni procesi v podjetjih, kjer mora biti med seboj povezanih ogromno naprav delovali nemoteno, je potrebno tudi stabilno 5G omrežje. To omogoča zanesljiv in hiter prenos podatkov ter učinkovito povezljivost naprav in aplikacij. Zaradi tega se izboljšuje kakovost proizvodnje in posledično tudi konkurenčnost in dobičkonosnost podjetij. Ni presenetljivo, da se jih vse več zato odloča za zasebna 5G omrežja.

Podjetja se prednosti in izzivov digitalizacije dobro zavedajo, zato napredne digitalne tehnologije, vključno z umetno inteligenco pospešeno vpeljujejo v svoje poslovanje. V Domelu so denimo z njimi že prenovili oskrbovalne procese, s čimer so izboljšali poslovanje in učinkovitost. V Hidrii so vizualizirali številne podatke iz proizvodnih procesov ter jih uporabili za strojno učenje naprav. V Kolektorju pa so vzpostavili agilno avtomatizirano proizvodnjo s samoučečimi roboti in samovozečimi vozički za prevoz različnega tovora.

Na posvetu so si udeleženci ogledali tudi laboratorije znanstveno tehnološkega središča Rudolfovo, kjer so se seznanili z njegovim delovanjem in priložnostmi, ki jih podjetjem ponuja ta novomeški Inštitut. Strinjali so se, da je vpeljava naprednih digitalnih tehnologij v sodobne proizvodne in poslovne procese neizogibna in nujna, tovrstni posveti s podobno tematiko pa nadvse zaželeni in dobrodošli.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki