OBISKALA NAS JE MADŽARSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MOBILNOSTI

V SRIP-u ACS+ smo gostili predstavnike HUMDE, madžarske agencije za razvoj mobilnosti, ki v Sloveniji aktivno iščejo priložnosti za sodelovanje in razvoj avtomobilskega in mobilnostnega trga. Predstavili so nam svoje delovanje in načrte ter se seznanili z aktivnostmi našega SRIP-a in področji, na katerih bi lahko v prihodnje izvajali skupne projekte.

Agencijo HUMDA (več o njej najdete na tej povezavi) je leta 2020 ustanovila madžarska vlada, danes pa je v lasti Univerze Széchenyi István. Ta ima dolgo tradicijo in bazo znanja na področju tehničnega inženiringa, obenem pa je tudi vodilna madžarska visokošolska ustanova za usposabljanje, raziskave in sodelovanje v avtomobilski industriji. S tem namenom se HUMDA osredotoča predvsem na rešitve na področju zelene mobilnosti in povezovanjem znanosti z gospodarstvom.

HUMDA tako skozi različne projekte aktivno išče napredne izboljšave v transportu in varnosti, v razvoju in krepitvi zelene mobilnosti, v motošportu, kot pomembnemu promotorju avtomoto industrije, vodikovih tehnologijah ter izgradnji primerne polnilne in druge infrastrukture, pomembne za učinkovito elektromobilnost prihodnosti. S tem Madžarsko tudi na mednarodni ravni pomembno pripravlja na izzive, ki jih z vse hitrejšim razvojem izdelkov in rešitev prinaša transformacija sodobne mobilnosti.

V SRIP-u ACS+ zato v sodelovanju s HUMDO vidimo veliko priložnosti, predvsem na področju razvoja zelene mobilnosti in projektov Misije GREMO. Poleg tega si želimo najti načine za spodbuditev učinkovitega in zelenega transporta v ruralnih področjih naše države. Pomembno je tudi področje kadrov, saj priložnost sodelovanja vidimo v prepoznavanju poklicev in kompetenc, ki bodo potrebne leta 2030, 2035.

Poleg tega pa skupno znanje lahko krepimo tudi z različnimi izmenjavami in poletnimi šolami, kjer slovenski in madžarski udeleženci in strokovnjaki skozi različna izobraževanja in delavnice krepijo in nadgrajujejo svoje kompetence in izkušnje. V okviru nadaljnjega sodelovanja s HUMDO bomo tako predvsem prepoznavali priložnosti za naše člane in temu primerno vzpostavljali kontakte na različnih vsebinskih področjih.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si 

_______________________________________________________________________________________________________________

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije.

Nazaj