Objavljen Javni razpis »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Objavljen Javni razpis »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

21. 10. 2016 | Aktualni članki

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil dolgo pričakovani razpis za podporo SRIPom. Rok za oddajo vloge v 1. Fazi razpisa je 15.11.2016 do 15:30 ure.

Celotni razpis si lahko ogledate na povezavi

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1093

 

****

Dodatne infromacije: GIZ ACS, Dunja Podlesnik 01/236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj

Aktualni dogodki ... Vsi dogodki