OBJAVLJENA ANALIZA ŠTUDIJE STANJA IN POTREB ELEKTRIFIKACIJE LOGISTIKE ZADNJEGA KILOMETRA IN JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA NA OBMOČJU EVROPSKE ALPSKE REGIJE, KI JE BILA PRIPRAVLJEN V OKVIRU INTERREG PROJEKTA E-SMART

Interreg projekt e-SMART je namenjen spodbujanju elektrifikacije cestnega javnega potniškega prometa in logistike zadnjega kilometra na območju evropske alpske regije. Elektrifikacija obeh prej omenjenih sektorjev pomeni pomemben korak k razogljičenju dostavne verige, hkrati pa je pomemben del prizadevanj za doseganje tako lokalnih kot tudi evropskih podnebnih ciljev.


Lokalne skupnosti igrajo veliko vlogo pri spodbujanju e-mobilnosti na svojih ozemljih, vendar elektrifikacija še vedno ostaja izziv. V študiji je več kot 200 partnerjev na projektu e-SMART raziskalo obstoječe rešitve, težave in želje za prihodnost na področju elektrifikacije javnega potniškega prometa in logistike zadnjega kilometra. V študiji so sodelovali tako predstavnikih lokalnih skupnosti kot predstavniki gospodarstva.

Več informacij o projektu e-SMART in rezultatih študije.

 

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Rok Ban, 01/ 236 17 35, rok.ban@acs-giz.si

Nazaj