OCENA STANJA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI V MARCU 2021

CLEPA, evropsko združenje dobaviteljev avtomobilske industrije, je na srečanju Upravnega odbora, katerega član je tudi ACS, izpostavilo nekaj informacij o najnovejših trendih v avtomobilski industriji:
Svetovalna hiša McKinsey na podlagi izvedene ankete ugotavlja, da je stanje v industriji pozitivno, tako ga ocenjuje 38% anketirancev, negativna pričakovanja pa ima v februarju letos le še 31% vprašanih v primerjavi s kar 68% v septembru 2020.

Nasploh se ugotavlja, da je bil odboj od najnižje točke poslovanja v letu 2020 bistveno hitrejši od pričakovanega, prav tako je imela pandemija COVID-19 manjši negativni vpliv na profitabilnost podjetij kot je bilo sprva napovedano. Samo 11% anketiranih pričakuje v letu 2021 negativen poslovni rezultat, več kot 5% dobiček pa v februarju 2021 napoveduje kar 44% vprašanih v primerjavi z 20% vprašanih v septembru 2020.

 

DRŽAVE ČLANICE EU PODPIRAJO AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO

Večinoma vse države EU podpirajo svojo avtomobilsko industrijo, nekatere, kot npr. Slovenija z enakimi ukrepi, kot so jih bile in so jih deležne tudi ostale gospodarske dejavnosti, nekatere države pa še dodatno s posebej oblikovanimi ukrepi in močnimi finančnimi paketi podpirajo trg avtomobilske industrije. Italija, kot primer, je raznim shemam za pospešitev prodaje vozil namenila kar 420 mio EUR.

Poleg tega bo Italija iz Sklada za okrevanje in razvoj posebej podprla:
Vlaganja v razvoj in industrializacijo novih izdelkov (s poudarkom na baterijah, gorivnih celicah, novih proizvodih in materialih, digitalizaciji, povezljivosti in obvladovanju podatkov),
Razvoj kadrov s poudarkom na razvoju novih kompetenc za transformacijo avtomobilske industrije in
Razvoj in uvajanje novih poslovnih modelov pametne mobilnosti temelječih na delitveni ekonomiji.

PROIZVODNJA IN PRODAJA VOZIL V NEMČIJI 

Nemško združenje VDA ocenjuje, da bo proizvodnja vozil v Nemčiji v letošnjem letu dosegla 4,2 mio vozil medtem, ko je v letu 2019 znašala 4,7 mio vozil in v letu 2020 3,5 mio vozil.
V tujini bodo nemški proizvajalci izdelali 10,5 mio vozil, v letu 2019 je bilo izdelanih 11,4 mio in v letu 2020 9,8 mio vozil.

Napovedi prodaje vozil v Nemčiji so optimistične, pa vendar še daleč pod nivojem pred pandemijo COVID-19. Delež prodanih električnih vozil znaša 14%. 

MOTNJE V OSKRBI Z MATERIALI 

Celotna avtomobilska industrija je trenutno pod pritiskom zaradi izjemnega pomanjkanja polprevodnikov na trgu. Ker za proizvajalce polprevodnikov predstavlja avtomobilska industrija komaj 8% prodaje, je pogajalska moč proizvajalcev vozil izjemno šibka, izboljšanja stanja pa v naslednjih mesecih ne moremo pričakovati.
Poleg tega nekateri člani CLEPE opozarjajo na pomanjkanje kemijskih proizvodov / polimerov in na možnost pomanjkanja elektropločevine.

**** 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Nazaj