Poročilo CLEPE o ukrepih držav članic glede COVID-19

CLEPA Evropsko združenje avtomobilskih dobaviteljev je pred dnevi opravilo anketo med članicami. 

Tema ankete je bila že sprejeti in načrtovani ukrepi držav članic za blaženje gospodarske škode, nastale zaradi novega koronavirusa COVID-19. 

Poročilo o tem si lahko preberete na povezavi

 

Ker želi CLEPA redno spremljati situacijo evropske avtomobilske dobaviteljske industrije, prosi vsa podjetja, ki so dobavitelji avtomobilski industriji za izpolnitev ankete

 

****

 

Dodatne informacije: SRIP ACS+, Dunja Podlesnik, 01/ 236 17 35, dunja.podlesnik@acs-giz.si

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20 % k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17 %.

Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1 in 2 nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Poleg tega pa več kot 25 % vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz avtomobilske industrije. 

Nazaj