POSVET: PRIHODNOST ALTERNATIVNIH GORIV

V sredo, 26. 5. 2021 je potekal spletni posvet “PRIHODNOST ALTERNATIVNIH GORIV Razvojne politike, Javni potniški promet, Logistika” v organizaciji GIZ ACS in BSC, d.o.o., Kranj. Na dogodku so svoje poglede na trenutno stanje in prihodnost uporabe alternativnih goriv predstavili Milena Černilogar-Radež iz Ministrstva za infrastrukturo RS, Nikolaj Grgurevič iz Ministrstva za okolje in prostor RS, Silvester Vučak iz DPD d.o.o., Mateja Kukovec iz ZUM d.o.o. in Iztok Štrukelj iz podjetja Arriva d.o.o.
Dogodek se je začel s predstavitvijo evropskih projektov e-MOPOLI in e-SMART.

Tekom celotnega dogodka in vseh predstavitev je prevladovala misel, da so alternativna goriva nujen del celostne strategije varovanja okolja, saj predstavljajo izpusti, ki jih ustvarjajo vozila na klasična pogonska sredstva, pomemben del emisij toplogrednih plinov. Vsi govorci so poudarili, da moramo postati bolj ambiciozni pri nakupih vozil na alternativne vire goriv, vzpostavitvi polnilne infrastrukture in infrastrukture za pridobivanje alternativnih goriv. Še vedno se soočamo z veliko potrebo po sofinanciranju nakupov prevoznih sredstev in polnilne infrastrukture na alternativna goriva s strani tako državnih, kot tudi evropskih sredstev, saj lahko le tako zagotovimo celovite spremembe na področju varovanja okolja s strani prometa. Za uspešno soočanje s to problematiko je zahtevano sodelovanje celotne družbe, od države, preko gospodarstva kot tudi vsakega posameznika, ki se na dnevni ravni odloča med različnimi sredstvi mobilnosti.

Celotno izjavo za javnost lahko preberete tukaj.

****

Dodatne informacije: GIZ ACS, Rok Ban, rok.ban@acs-giz.si

Nazaj